วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 รถตู้สารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
New
2024-02-29
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
New
2024-02-29
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
New
2024-02-29
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2024-02-29
 ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
New
2024-02-29
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2024-02-23
 ประกาศ ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2024-01-29
 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2024-01-12
 ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2024-01-12
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2023-12-19
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา