วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2022-06-28
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2022-06-24
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
New
2022-06-13
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2022-05-12
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ)ภาษาไทย
New
2022-04-26
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร๑ 2022-04-12
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) 2022-04-12
 ประกาศ ผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 2022-02-08
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก ฯลฯ 2022-02-07
 รายชื่อเพื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2022-01-31
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา