วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-12-03
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิค)
New
2021-11-22
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2565
New
2021-11-03
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาแฟชั่นดีไซส์/แฟชั่นสิ่งทอ)
New
2021-10-29
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาการตลาด)
New
2021-10-28
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2021-10-21
 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 2021-10-12
 ประกาศ ยกเลิกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 2021-10-11
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด) 2021-10-11
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2021-10-05
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา