วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ
New
2023-09-08
 ประกาศ วอศ. โครงการประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
New
2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะ ปี 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล) ส่วนที่ 2
New
2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะ ปี 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล) ส่วนที่ 1
New
2023-09-08
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
New
2023-09-08
 ประกาศยกเลิกโครงการห้องปฏิบัติการสอน 2023-09-08
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง) 2023-09-08
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2023-09-06
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2023-08-10
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) 2023-08-10
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา