วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่)
New
2022-08-02
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2022-07-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2022-07-26
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2022-07-20
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2022-07-19
 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2022-07-19
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2022-07-06
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2022-07-04
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2022-07-01
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2022-06-28
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา