วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2
New
2022-01-27
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
New
2022-01-25
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2022-01-09
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-12-21
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-12-09
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-03
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิค) 2021-11-22
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2565 2021-11-03
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาแฟชั่นดีไซส์/แฟชั่นสิ่งทอ) 2021-10-29
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาการตลาด) 2021-10-28
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา