วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
New
2021-09-30
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)
New
2021-09-30
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2021-09-23
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว)
New
2021-09-20
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2021-09-13
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2021-08-31
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)) 2021-08-31
 ประกาศ ผลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 2021-08-27
 บันทึกรายงานประกวดแผน 2021-08-27
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2021-08-27
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา