วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 การประมูลร้านค้าสวัสดีการโรงอาหารวิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563
New
2020-06-09
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 1
New
2020-04-20
 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม)
New
2020-04-09
 โครงงาน ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
New
2020-04-08
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
New
2020-04-08
 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำการศึกษา2562(2) 2020-03-26
 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำการศึกษา2562 (1) 2020-03-26
 ขออนุญาตเผยแพร์ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562(2) 2020-03-25
 ขออนุญาตเผยแพร์ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 (1) 2020-03-25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-03-13
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา