วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-02-24
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (3)
New
2020-02-18
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (2)
New
2020-02-18
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (1)
New
2020-02-18
 เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
New
2020-02-18
 เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2) 2020-02-18
 เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) 2020-02-18
 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ หลักสูตร CEFR ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-02-18
 ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561 2020-02-14
 ขายทอดตลาดพัสดุ 2020-02-11
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา