วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงสร้างส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-08-24
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2021-08-18
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2564
New
2021-08-17
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา (e-bidding)
New
2021-08-17
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2021-06-09
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 2021-06-04
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2021-05-25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-04-21
 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-04-06
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-28
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา