วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน))
New
2021-08-31
 ประกาศ ผลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
New
2021-08-27
 บันทึกรายงานประกวดแผน
New
2021-08-27
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2021-08-27
 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงสร้างส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-08-24
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2021-08-18
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2564 2021-08-17
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา (e-bidding) 2021-08-17
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2021-06-09
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 2021-06-04
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา