วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(2)
New
2020-12-25
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(1)
New
2020-12-25
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 3
New
2020-12-18
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 2
New
2020-12-18
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 1
New
2020-12-18
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2020-12-15
 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 ) 2020-12-09
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2020-11-10
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2020-09-17
 การแต่งกายข้าราชการครู 2020-08-14
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา