วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2016-10-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2016-10-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2016-10-07
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)
New
2016-09-30
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2016-09-19
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2016-09-19
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2016-09-09
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) 2016-09-07
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 2016-09-05
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ครู) 2016-08-30
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา