วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
New
2020-02-14
 ขายทอดตลาดพัสดุ
New
2020-02-11
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณพภาพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
New
2020-02-05
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณพภาพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-02-05
  ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-02-05
 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR ระบ[มัลติมีเดีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-02-05
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 2020-02-05
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 2020-02-05
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-02-05
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 441 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-12-07
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา