วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-12-26
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2
New
2016-12-09
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส่วม
New
2016-12-08
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2016-11-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2016-10-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2016-10-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2016-10-07
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง) 2016-09-30
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2016-09-19
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2016-09-19
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา