วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-11-23
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
New
2018-11-21
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2018-11-14
 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
New
2018-11-09
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2018-11-02
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2018-11-02
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2018-11-02
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2018-10-19
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2018-10-12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบ Network ไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-10-04
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา