วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
New
2022-11-18
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2022-11-07
 การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565
New
2022-10-03
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2022-09-06
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2022-08-26
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2022-08-05
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่) 2022-08-02
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2022-07-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2022-07-26
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2022-07-20
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา