วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill)
New
2023-06-20
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
New
2023-06-20
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
New
2023-06-20
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2023-05-26
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2023-04-05
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2023-03-30
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2023-03-21
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริง ผ่าน (Application ARKIT) 2023-03-10
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงผ่าน Application ARKIT (2) 2023-02-23
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงผ่าน Application ARKIT(1) 2023-02-23
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา