วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last