วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักรเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก ครูฉัตรชัย เนียรมงคล จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม และ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last