วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 การแต่งกายข้าราชการครู
New
2020-08-14
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูคหกรรม)
New
2020-08-13
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศครูคหกรรม
New
2020-08-08
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2020-07-20
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย
New
2020-07-14
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้ารับการทดสอบ (ครูสอนพิเศษ) สาขาภาษาไทย 2020-07-10
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ) 2020-07-01
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2020-06-26
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ครูพิเศษสอน) 2020-06-22
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ) 2020-06-10
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา