วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำการศึกษา2562(2)
New
2020-03-26
 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำการศึกษา2562 (1)
New
2020-03-26
 ขออนุญาตเผยแพร์ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562(2)
New
2020-03-25
 ขออนุญาตเผยแพร์ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
New
2020-03-25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-03-13
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2020-03-09
 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2020-03-09
 งดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2020-03-05
 เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-03-02
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-03-02
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา