วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร๑
New
2022-04-12
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
New
2022-04-12
 ประกาศ ผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
New
2022-02-08
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก ฯลฯ
New
2022-02-07
 รายชื่อเพื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2022-01-31
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 2022-01-27
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 2022-01-25
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2022-01-09
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-21
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-09
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา