วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
New
2021-10-12
 ประกาศ ยกเลิกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
New
2021-10-11
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด)
New
2021-10-11
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2021-10-05
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
New
2021-09-30
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ) 2021-09-30
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2021-09-23
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ (ลูกจ้างชั่วคราว) 2021-09-20
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2021-09-13
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2021-08-31
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา