วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
New
2021-01-22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-01-11
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2021-01-06
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2021-01-06
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(4)
New
2020-12-25
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(3) 2020-12-25
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(2) 2020-12-25
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(1) 2020-12-25
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 3 2020-12-18
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 2 2020-12-18
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา