วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2021-05-25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-04-21
 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-04-06
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2021-01-28
 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
New
2021-01-22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-01-11
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2021-01-06
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2021-01-06
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(4) 2020-12-25
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์(ห้องเรียนเสมือนจริง)(3) 2020-12-25
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา