วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา