วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักรเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี “โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๖ จัดโดย ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับ ดังนี้ 1.รางวัลเหรียญทอง 2.รางวัลเหรียญเงิน 3.รางวัลเหรียญทองแดง