วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
New
2015-11-17
 รายสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2015-11-10
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2015-10-13
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
New
2015-09-07
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2015-07-15
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2015-07-08
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2015-06-29
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2015-06-23
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 2015-06-22
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์ 2015-06-15
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา