วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ)
New
2020-07-01
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2020-06-26
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ครูพิเศษสอน)
New
2020-06-22
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ)
New
2020-06-10
 การประมูลร้านค้าสวัสดีการโรงอาหารวิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563
New
2020-06-09
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 1 2020-04-20
 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม) 2020-04-09
 โครงงาน ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2020-04-08
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-08
 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประกวดโครงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำการศึกษา2562(2) 2020-03-26
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา