วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) ส่วนที่ 1
New
2020-12-18
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2020-12-15
 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 )
New
2020-12-09
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2020-11-10
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2020-09-17
 การแต่งกายข้าราชการครู 2020-08-14
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูคหกรรม) 2020-08-13
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศครูคหกรรม 2020-08-08
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2020-07-20
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย 2020-07-14
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา