วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2019-09-24
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2019-08-28
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2019-08-05
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2019-07-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2019-05-31
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 2019-04-05
 ประกวดราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-04-02
 การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 2019-03-05
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-02-12
 (ส่วนที่ 3) ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-18
26
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา