วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-06-04
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-06-04
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน เข้าศึกษาต่อ (รอบ 2) ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
New
2018-04-30
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
New
2018-02-16
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
New
2018-02-15
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ 2018-01-03
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพักงานราชการทั่วไป 2017-11-28
 รับสมัครลูกจ้างเช่าคราว (เจ้าหน้าที่) 2017-10-24
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2017-10-19
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2017-09-26
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา