วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
New
2017-05-31
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2017-05-17
 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
New
2017-02-02
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2017-01-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-12-26
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 2016-12-09
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส่วม 2016-12-08
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2016-11-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2016-10-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2016-10-07
25
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา