วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2022-07-06
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2022-07-04
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2022-07-01
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2022-06-28
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2022-06-24
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่) 2022-06-13
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2022-05-12
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษ)ภาษาไทย 2022-04-26
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร๑ 2022-04-12
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนพิเศษสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) 2022-04-12
25
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา