วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2023-12-19
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2023-11-24
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)
New
2023-11-20
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2023-11-08
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
New
2023-10-26
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2023-09-29
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป) ครู 2023-09-20
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง) 2023-09-14
 ประกาศ วอศ.โครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ 2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566โครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ 2023-09-08
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา