วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง)
New
2023-09-08
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
New
2023-09-06
 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
New
2023-08-10
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)
New
2023-08-10
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2023-08-10
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-10
 ปรกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 2023-07-14
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานปกครอง) 2023-07-05
 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) 2023-07-03
 เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) 2023-06-20
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา