วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ปกครอง)
New
2024-06-18
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่ปกครอง)
New
2024-06-13
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ปกครอง)
New
2024-06-06
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2024-05-21
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ครูพิเศษสอน)
New
2024-05-17
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 รถตู้สารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2024-02-29
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2024-02-29
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2024-02-29
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-29
 ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-02-29
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา