วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2018-11-02
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2018-11-02
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2018-10-19
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2018-10-12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบ Network ไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-10-04
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2018-09-27
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-07-02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 2018-06-04
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-06-04
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-06-04
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา