วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา (ร่าง)
New
2018-12-11
 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา (ร่าง)
New
2018-12-11
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
New
2018-12-09
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-12-09
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-11-28
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-11-28
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการจัดประชุมสัมมนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-11-27
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-11-26
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2562 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี 2018-11-23
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2018-11-23
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา