วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-02-05
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 441 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2019-12-07
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 441 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
New
2019-11-19
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
New
2019-10-18
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2019-09-24
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2019-08-28
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2019-08-05
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2019-07-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2019-05-31
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 2019-04-05
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา