วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
New
2015-06-12
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2015-06-08
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เขื่อนจุฬาภรณ์
New
2015-05-11
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (รอบ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
New
2015-04-28
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
New
2015-04-21
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ฯ 2015-04-17
 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2015-04-17
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม จำนวน ๑ หลัง 2015-04-09
 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 2015-04-07
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัว 2015-04-03
25




 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา