วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2021-06-09
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
New
2021-06-04
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2021-05-25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-04-21
 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ ครุภัณฑ์ชุดซอฟแวร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2021-04-06
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-28
 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 2021-01-22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (ห้องเรียนเสมือนจริง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-01-11
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 2021-01-06
 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2021-01-06
20
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา