วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2023-08-10
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
New
2023-08-10
 ปรกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
New
2023-07-14
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานปกครอง)
New
2023-07-05
 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill)
New
2023-07-03
 เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการของการทำงาน (soft skill) 2023-06-20
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2023-06-20
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 2023-06-20
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2023-05-26
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2023-04-05
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา