วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือขายควบคุม IOT (1)
New
2023-02-23
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
New
2023-01-10
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
New
2023-01-06
 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
New
2022-12-20
 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
New
2022-11-18
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2022-11-07
 การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-10-03
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-09-06
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-26
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2022-08-05
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา