วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
New
2023-09-29
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป) ครู
New
2023-09-20
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง)
New
2023-09-14
 ประกาศ วอศ.โครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ
New
2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566โครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ
New
2023-09-08
 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน ยุโรปที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฯ 2023-09-08
 ประกาศ วอศ. โครงการประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะ ปี 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล) ส่วนที่ 2 2023-09-08
 คุณลักษณะเฉพาะ ปี 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนด้วยระบบสารสนเทศแบบดิจิทัล) ส่วนที่ 1 2023-09-08
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2023-09-08
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา