วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
New
2018-11-09
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2018-11-02
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2018-11-02
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2018-11-02
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
New
2018-10-19
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2018-10-12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบ Network ไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-10-04
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2018-09-27
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-07-02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 2018-06-04
13