วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
New
2017-08-21
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2017-07-30
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
New
2017-06-23
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2017-06-05
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
New
2017-05-31
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2017-05-17
 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2017-02-02
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2017-01-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2016-12-26
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 2016-12-09
13