วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ
New
2016-05-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-05-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
New
2016-05-10
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
New
2016-05-02
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2016-04-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2016-03-17
 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2016-03-07
 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2016-02-12
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 2015-12-14
 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 2015-12-08
14
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา