วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-08-17
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2016-08-10
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2016-06-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
New
2016-05-27
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
New
2016-05-27
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ 2016-05-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2016-05-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) 2016-05-10
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) 2016-05-02
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2016-04-25
13
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา