วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
New
2017-01-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-12-26
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2
New
2016-12-09
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส่วม
New
2016-12-08
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2016-11-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2016-10-31
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2016-10-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2016-10-07
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง) 2016-09-30
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2016-09-19
13