วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
New
2018-02-16
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
New
2018-02-15
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ
New
2018-01-03
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพักงานราชการทั่วไป
New
2017-11-28
 รับสมัครลูกจ้างเช่าคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2017-10-24
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) 2017-10-19
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) 2017-09-26
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 2017-08-21
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2017-07-30
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 2017-06-23
8
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  ลิงค์ภายใน

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา