วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์ปรับปรุงระบบ Network ไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-09-13
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-09-13
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-07-02
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
New
2018-06-04
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-06-04
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-06-04
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน เข้าศึกษาต่อ (รอบ 2) ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 2018-04-30
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา 2018-02-16
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนแอนนิเมชั่นสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา 2018-02-15
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ 2018-01-03
9