โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีครูจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9