โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๕๗ ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระลึกถึงพระคุณ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบรมครูในด้านภาษาไทย หนังสือขอม และเป็นผู้รอบรู้วิชาการด้านอื่นๆ โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8