พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9