โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย KEMENTERIAN PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย KEMENTERIAN PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9