งานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๕๘ จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ จากวัน ที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ ครูสุวรรณา วรรณชัย ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9