เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก และแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูสุวรรณา วรรณชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9