การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐ “ปางสีดาเกมส์”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐ “ปางสีดาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาหมากล้อมและกีฬาเปตอง รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอลหญิง และได้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาอาชีวะเกสม์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ “เมืองแคนเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7