จัดโครงการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยในงานมีการ จัดกิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตอบคำถามภาษาอังกฤษ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประกวดมารยาท ประกวดรักการอ่าน ประกวดแฟชั่นโชว์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมโชว์ลีลาสระดับ ปวส. จังหวะบีกิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9