เป็นมากกว่า “ติวเตอร์” เป็นมากกว่า “ครู”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน (เทคนิคการเป็นครูติวเตอร์) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์โชคชัย ทวีเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาติวเตอร์เฟอร์รี่ และอาจารย์วราภรณ์ กิ้งเงิน เจ้าของโรงเรียน กวดวิชาครูอิ๋วติวเตอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9