กีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด “วอลเล่ย์บอลคัพ” ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด “วอลเล่ย์บอลคัพ” ครั้งที่ ๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9