ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9