กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดีและถวายพระพร มีการมอบ เกียรติบัตรแม่ดีเด่นให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา มอบรางวัลการประกวดเรียงความวันแม่ และมอบต้นไม้ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อแม่” ทั้งจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9