งานเลี้ยงส่งละแสดงความยินดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงาน “ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ”เลี้ยงส่งและ แสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการ นางยุพา พุกสวัสดิ์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9