วันเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และในช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และ จุดเทียนถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9