พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9