กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก และมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ที่ประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9