โครงการอบรม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจสรกฤช นิ่มเรือง ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9